Juridisch

In huurovereenkomsten met betrekking tot bedrijfsruimte wordt vaak de (standaard)bepaling opgenomen dat de huurprijs wordt geïndexeerd volgens een bepaalde formule. Daarmee voorziet de huurovereenkomst in aanpassing van de huurprijs aan de economie en heeft de verhuurder het recht om jaarlijks de huur met een bepaald...

Uit een arrest van de Hoge Raad van 8 september 2017 blijkt dat een verhuurder goed moet nadenken over de sancties die gelden voor een huurder bij verboden onderhuur. Als verhuurder is onderhuur niet altijd gewenst en voor woningcorporaties geldt dat zij hun sociale huurwoning...

Begin dit jaar werd het nieuwe model voor een huurovereenkomst voor woonruimte geïntroduceerd. Advocaat Huib Hielkema (via Vastgoed Journaal) bespreekt de veranderingen ten opzichte van het vorige model. Het artikel is via de onderstaande link te lezen. de-nieuwe-roz-modelhuurovereenkomst-woonruimte-een-verbetering- Deel 2 van het artikel is hier te lezen: het-nieuwe-roz-model-huurovereenkomst-woonruimte-wat-kan-er-beter-nbsp-...

Bij wet is verhuur van onroerend goed vrijgesteld van btw. Je kan wel een ontheffing van deze vrijstelling aanvragen of vastleggen in het huurcontract, als je dit zakelijk onroerend goed (lees: geen woningen) voor tenminste 90% gebruikt voor btw belaste prestaties. Als je de ontheffing hebt gekregen, ben...

De Tweede Kamer heeft dinsdag 21 februari ingestemd met het wetsvoorstel verbetering functioneren van Verenigingen van Eigenaars (VvE). De wet verplicht VvE’s jaarlijks 0,5% van de herbouwwaarde te reserveren of een meerjarenonderhoudsplan op te stellen voor toekomstige uitgaven. Daarnaast verduidelijkt en verbetert de wet de mogelijkheden...

Bij het sluiten van een huurovereenkomst wordt vaak overeengekomen dat de huurder een bankgarantie moet stellen. Deze garantie dient, volgens het ROZ-model voor huur van winkelruimte “als waarborg voor de juiste nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst.” In 2011 oordeelde de Hoge Raad dat de bankgarantie...

De Rijksoverheid heeft 27 januari jl. bekendgemaakt dat burgemeesters ruimere bevoegdheden krijgen om woningen en andere panden te sluiten in de strijd tegen drugscriminaliteit. Nu kan dat alleen als er in een pand drugs wordt aangetroffen, verkocht of afgeleverd. Straks kan ook worden ingegrepen als...

De Kamer heeft de afgelopen periode diverse moties ingediend over de Huurcommissie. De minister heeft in een brief van 16 januari jl. laten weten op welke wijze hij de drie moties gaat uitvoeren. De eerste motie verzoekt de regering om te bezien hoe het probleem rondom...

Sinds 2015 was er sprake van een wetswijziging op het gebied van Huurrecht. Dergelijke veranderingen nemen logischerwijs wat tijd in beslag. Februari 2016 stemde de Eerste Kamer in met de voorgestelde wetswijziging van onze Minister van Wonen en Rijksdienst Stef Blok. De nieuwe wet is juli...