Verhuur van garageboxen: 21% btw of vrijgesteld?

Verhuur van garageboxen: 21% btw of vrijgesteld?

Bij wet is verhuur van onroerend goed vrijgesteld van btw. Je kan wel een ontheffing van deze vrijstelling aanvragen of vastleggen in het huurcontract, als je dit zakelijk onroerend goed (lees: geen woningen) voor tenminste 90% gebruikt voor btw belaste prestaties. Als je de ontheffing hebt gekregen, ben je over de huur BTW verschuldigd en kan je over de kosten daarvan de btw als voorheffing aftrekken.

In de volgende 4 situaties is de verhuur van onroerende zaken altijd belast met btw.
1. verhuur voor korte periode door een hotel-, pension-, kamp- en vakantiebestedingsbedrijf
2. blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines
3. parkeerruimte voor voertuigen en luchtvaartuigen en lig- en bergplaatsen voor vaartuigen
4. safeloketten

Wat als ik de garage gebruik als opslagruimte?
Of de (ver)huur van parkeerruimte in dit rijtje thuishoort, stond de afgelopen tijd ter discussie. Parkeerruimte is tenslotte een ruim begrip. Denk bijvoorbeeld aan een parkeerplaats bij een bedrijfspand of aan een garagebox. Zeker wat die laatste betreft heeft men lange tijd vol kunnen houden dat die voor algemeen gebruik bestemd is en meestal als opslag- en klusruimte wordt gebruikt. 

Garagebox geldt als parkeerruimte…
Op 10 februari 2017 heeft de Hoge Raad echter een einde gemaakt aan deze discussie. De Hoge Raad stelt (15/04877) namelijk ‘dat garageboxen naar hun aard zijn bestemd om te worden gebruikt als parkeerruimte voor een voertuig’. Verder concludeerde de HR in deze zaak dat niet is gebleken dat de betreffende boxen over voorzieningen beschikken, die deze in het bijzonder geschikt maken voor andere doeleinden dan het parkeren van een voertuig.

…tenzij je dit contractueel hebt uitgesloten
Dit betekent dat de verhuur van garageboxen hetzelfde is als de verhuur van parkeerruimte (volgens de eerste volzin van onderdeel 7.4.3, letter a, van het Besluit), omdat het gebruik van de garageboxen als parkeerruimte ook contractueel niet is uitgesloten. Alleen het feit dat de huurder aan een garagebox een andere functie mag geven of geeft, maakt die garagebox niet tot een multifunctionele ruimte, zegt het Besluit.

Forse naheffingsaanslag
Kortom: iemand die garageboxen verhuurt (en het gebruik als parkeerruimte niet nadrukkelijk heeft uitgesloten) en hierover geen btw heeft berekend en afgedragen, kan bij controle een naheffingsaanslag tegemoet zien. Die aanslag is 5 jaar x de jaarhuur x 21% btw, vermeerderd met boete en rente. En dat kan in de papieren lopen. Stel: je hebt 30 garageboxen en je verhuurt deze voor EUR 150 per maand. De ‘schade’ aan verschuldigde btw plus rente en boete bedraagt dan: 30 x EUR 150 x 12 maanden x 5 jaar = EUR 270.000,00 x 21/121 = EUR 46.860,00. Gelukkig mag je de btw over de kosten van de garageboxen als voorheffing met dit bedrag verrekenen….

Afbeeldingsresultaat voor 216 accountants
Geschreven door Hans Hameetman, werkzaam als accountant bij 216

Over 216: Als financieel dienstverlener zet 216 (www.216.nl) kennis, innovatie en technologie in om ondernemers verder te helpen. Zakelijk en privé. 150 medewerkers, verspreid over 15 kantoren in Nederland, kijken met de ondernemer vooruit op gebied van administratie, belastingen, personeel, salarissen, recht, overname en pensioen.