Wetswijzigingen voor Vereniging van Eigenaars

Wetswijzigingen voor Vereniging van Eigenaars

De Tweede Kamer heeft dinsdag 21 februari ingestemd met het wetsvoorstel verbetering functioneren van Verenigingen van Eigenaars (VvE).

De wet verplicht VvE’s jaarlijks 0,5% van de herbouwwaarde te reserveren of een meerjarenonderhoudsplan op te stellen voor toekomstige uitgaven. Daarnaast verduidelijkt en verbetert de wet de mogelijkheden voor het aangaan van een geldlening door een VvE. De helft van de VvE’s reserveert te weinig geld en komt daarmee in de problemen als er groot onderhoud gepleegd moet worden. VvE’s krijgen drie jaar de tijd om aan de nieuwe normen te voldoen.

In de wet wordt ook een verplichte storting van de bijdrage geregeld. Eigenaren zijn verplicht om het geld dat zij aan de VvE moeten betalen daadwerkelijk op een rekening van de VvE te storten.
Hiervan kan worden afgeweken als een meerderheid van vier vijfde hiertoe besluit, of als een bankgarantie wordt afgegeven.