Huurcommissie op de schop?

Huurcommissie op de schop?

De Kamer heeft de afgelopen periode diverse moties ingediend over de Huurcommissie. De minister heeft in een brief van 16 januari jl. laten weten op welke wijze hij de drie moties gaat uitvoeren.

De eerste motie verzoekt de regering om te bezien hoe het probleem rondom te hoge huurprijzen (op basis van het WWS) opgelost kan worden. De Huurcommissie heeft in het geliberaliseerde segment alleen een rol bij het toetsen van de aanvangshuur. Daarnaast kan over de prijs van een geliberaliseerd contract een niet-bindend advies uitgebracht worden. Voor de particuliere verhuurders wil de minister op dat vlak niets veranderen. Anders is dat voor vrije sector woningen van corporaties. Hij komt met voorstellen om dat te regelen.

De tweede motie verzoekt de regering om met relevante marktpartijen de bekendheid van het toetsen van de aanvangshuur in de vrije sector te vergroten. De Woonbond gaat daartoe samen met lokale huurteams campagnes opzetten.

De derde motie verzoekt om een financiƫle prikkel die verhuurders ontmoedigt om het Woningwaarderingsstelsel niet te gebruiken. In een wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte wordt voorgesteld om verhuurders die vaker in het ongelijk gesteld worden, hogere kostendekkende leges te laten betalen.