Business

Expert | Johan Conijn is directeur Finance Ideas en emeritus-hoogleraar woningmarkt, Universiteit van Amsterdam Begin deze maand gingen in Berlijn en andere Duitse steden tienduizenden demonstranten de straat op tegen het woningtekort en de hoge huren in de particuliere huursector. De nieuwbouw heeft de groei van het...

Enerzijds wil de verhuurder toegang tot het gehuurde om zijn eigendom te inspecteren. Anderzijds heeft de huurder het recht op rustig woongenot. De vraag die rijst is of de huurder de plicht heeft tot medewerking aan een algemene periodieke inspectie aan het gehuurde. Hier wordt...