Auteur: Ed van de Kamp

Nederlandse banken zijn terughoudend geworden met vastgoedfinanciering, terwijl de vastgoedsector graag door blijft investeren. Buitenlandse banken en alternatieve financiers vullen de marktvraag deels in. Van €1 tot €10 miljoen valt commercieel vastgoed echter nog nauwelijks te financieren. VJ sprak met Carlo van der Weg, directeur...

Voor iedere vastgoedexploitant en -belegger is goed vastgoedbeheer van levensbelang. Immers: uit de exploitatie moet rendement worden behaald en moeten alle lasten worden betaald. Welke lasten dat zijn hangt onder andere af van hoe het vastgoed gefinancierd is en welke investeringen de eigenaar in het vastgoed...

In lijn met de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) treft u hieronder de privacyreglementen aan van de verschillende entiteiten (Steens Beheer b.v., RealEstate.nl b.v. en Property Assurantiën b.v.). Privacyreglement Steens Beheer b.v. Privacyreglement RealEstate.nl b.v. Privacyreglement Property Assurantiën b.v....

Het komt nogal eens voor: te late huuropzeggingen. En met enige regelmaat leidt dit tot geschillen en procedures tussen huurder en verhuurder. De belangen kunnen aan beide kanten groot zijn. Wendela Raas, Netherlands Managing Partner van Dentons Boekel bespreekt een opmerkelijk en zeer recent vonnis van...

Veel verhuurders herkennen het volgende. Een huurder betaalt altijd onregelmatig. Het komt zelfs een keer tot een vonnis tot ontruiming, maar je treft een regeling met de huurder. Die regeling wordt niet nagekomen en er ontstaat een nieuwe achterstand. Het oude vonnis alsnog ten uitvoer laten leggen...

Een huurovereenkomst is een overeenkomst tussen de huurder en verhuurder. Naast de huurder kunnen meerdere andere mensen in het gehuurde wonen. In hoeverre kunnen deze personen, de samenwoners, een beroep doen op de huurovereenkomst na het overlijden van de huurder? Een medehuurder is een samenwoner die...

In huurovereenkomsten met betrekking tot bedrijfsruimte wordt vaak de (standaard)bepaling opgenomen dat de huurprijs wordt geïndexeerd volgens een bepaalde formule. Daarmee voorziet de huurovereenkomst in aanpassing van de huurprijs aan de economie en heeft de verhuurder het recht om jaarlijks de huur met een bepaald...

Uit een arrest van de Hoge Raad van 8 september 2017 blijkt dat een verhuurder goed moet nadenken over de sancties die gelden voor een huurder bij verboden onderhuur. Als verhuurder is onderhuur niet altijd gewenst en voor woningcorporaties geldt dat zij hun sociale huurwoning...

Begin dit jaar werd het nieuwe model voor een huurovereenkomst voor woonruimte geïntroduceerd. Advocaat Huib Hielkema (via Vastgoed Journaal) bespreekt de veranderingen ten opzichte van het vorige model. Het artikel is via de onderstaande link te lezen. de-nieuwe-roz-modelhuurovereenkomst-woonruimte-een-verbetering- Deel 2 van het artikel is hier te lezen: het-nieuwe-roz-model-huurovereenkomst-woonruimte-wat-kan-er-beter-nbsp-...

Bij wet is verhuur van onroerend goed vrijgesteld van btw. Je kan wel een ontheffing van deze vrijstelling aanvragen of vastleggen in het huurcontract, als je dit zakelijk onroerend goed (lees: geen woningen) voor tenminste 90% gebruikt voor btw belaste prestaties. Als je de ontheffing hebt gekregen, ben...