Nieuws

Voor iedere vastgoedexploitant en -belegger is goed vastgoedbeheer van levensbelang. Immers: uit de exploitatie moet rendement worden behaald en moeten alle lasten worden betaald. Welke lasten dat zijn hangt onder andere af van hoe het vastgoed gefinancierd is en welke investeringen de eigenaar in het vastgoed...

Bij het sluiten van een huurovereenkomst wordt vaak overeengekomen dat de huurder een bankgarantie moet stellen. Deze garantie dient, volgens het ROZ-model voor huur van winkelruimte “als waarborg voor de juiste nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst.” In 2011 oordeelde de Hoge Raad dat de bankgarantie...

De Rijksoverheid heeft 27 januari jl. bekendgemaakt dat burgemeesters ruimere bevoegdheden krijgen om woningen en andere panden te sluiten in de strijd tegen drugscriminaliteit. Nu kan dat alleen als er in een pand drugs wordt aangetroffen, verkocht of afgeleverd. Straks kan ook worden ingegrepen als...

ROTTERDAM -  De Rotterdamse vastgoedbeheerder Steens Beheer (en zuster onderneming realestate.nl) zet vanaf 1 oktober 2016 een extra directielid aan het roer. Vakvrouw Marjolein Gerssen (26) maakt haar intrede als directeur. Gerssen is in de vastgoedbranche opgeleid als makelaar en taxateur, en inmiddels anderhalf jaar werkzaam...

Een website van Steens Beheer, onroerend goed beheerders sinds 1975 en eerder.. Op deze website vind u niet alleen informatie over ons kantoor maar ook over meerdere partners met wie wij in wisselende frequentie samenwerken. Ons kantoor is volledig zelfstandig en onafhankelijk, doch heeft uiteraard in de...