Auteur: Marjolein Gerssen

De Tweede Kamer heeft dinsdag 21 februari ingestemd met het wetsvoorstel verbetering functioneren van Verenigingen van Eigenaars (VvE). De wet verplicht VvE’s jaarlijks 0,5% van de herbouwwaarde te reserveren of een meerjarenonderhoudsplan op te stellen voor toekomstige uitgaven. Daarnaast verduidelijkt en verbetert de wet de mogelijkheden...

Bij het sluiten van een huurovereenkomst wordt vaak overeengekomen dat de huurder een bankgarantie moet stellen. Deze garantie dient, volgens het ROZ-model voor huur van winkelruimte “als waarborg voor de juiste nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst.” In 2011 oordeelde de Hoge Raad dat de bankgarantie...

De Rijksoverheid heeft 27 januari jl. bekendgemaakt dat burgemeesters ruimere bevoegdheden krijgen om woningen en andere panden te sluiten in de strijd tegen drugscriminaliteit. Nu kan dat alleen als er in een pand drugs wordt aangetroffen, verkocht of afgeleverd. Straks kan ook worden ingegrepen als...

De Kamer heeft de afgelopen periode diverse moties ingediend over de Huurcommissie. De minister heeft in een brief van 16 januari jl. laten weten op welke wijze hij de drie moties gaat uitvoeren. De eerste motie verzoekt de regering om te bezien hoe het probleem rondom...

Sinds 2015 was er sprake van een wetswijziging op het gebied van Huurrecht. Dergelijke veranderingen nemen logischerwijs wat tijd in beslag. Februari 2016 stemde de Eerste Kamer in met de voorgestelde wetswijziging van onze Minister van Wonen en Rijksdienst Stef Blok. De nieuwe wet is juli...

Een website van Steens Beheer, onroerend goed beheerders sinds 1975 en eerder.. Op deze website vind u niet alleen informatie over ons kantoor maar ook over meerdere partners met wie wij in wisselende frequentie samenwerken. Ons kantoor is volledig zelfstandig en onafhankelijk, doch heeft uiteraard in de...