Auteur: Fleur Albers

Steens Beheer heeft een vacature voor een secretarieel/administratief medewerker/-ster. Ben jij op zoek naar een zeer brede functie waar je in een team ook zelfstandig kunt werken en verantwoordelijkheid krijgt en ook aan kan? Dan horen wij graag van je! Naar wie zijn wij op zoek? Een...

Expert | Johan Conijn is directeur Finance Ideas en emeritus-hoogleraar woningmarkt, Universiteit van Amsterdam Begin deze maand gingen in Berlijn en andere Duitse steden tienduizenden demonstranten de straat op tegen het woningtekort en de hoge huren in de particuliere huursector. De nieuwbouw heeft de groei van het...

Wat betekent deze standaardbepaling in ROZ overeenkomsten? In de meeste bedrijfsmatige huurovereenkomsten is een jaarlijkse indexering van de huurprijs opgenomen. In de model huurovereenkomsten van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) kan worden ingevuld op welke datum deze jaarlijkse aanpassing plaatsvindt en wanneer deze voor de...

De Raad van State heeft in een uitspraak van 20 maart 2019 een nieuw criterium gesteld voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwen ('bouwvergunning'). Voorheen kon een dergelijke aanvraag op verschillende manieren worden ingediend, maar omdat dit tot van rechtswege verleende vergunningen kan leiden,...

Enerzijds wil de verhuurder toegang tot het gehuurde om zijn eigendom te inspecteren. Anderzijds heeft de huurder het recht op rustig woongenot. De vraag die rijst is of de huurder de plicht heeft tot medewerking aan een algemene periodieke inspectie aan het gehuurde. Hier wordt...

In een recente uitspraak van de Hoge Raad inzake Rabobank/Rollecate is bevestigd dat bij een abstracte bankgarantie de exacte bewoordingen van de bankgarantie van groot belang zijn. Wordt niet voldaan aan de precieze tekst, dan is dat veelal een gegronde reden voor de verstrekker van...

Nederlandse banken zijn terughoudend geworden met vastgoedfinanciering, terwijl de vastgoedsector graag door blijft investeren. Buitenlandse banken en alternatieve financiers vullen de marktvraag deels in. Van €1 tot €10 miljoen valt commercieel vastgoed echter nog nauwelijks te financieren. VJ sprak met Carlo van der Weg, directeur...

Voor iedere vastgoedexploitant en -belegger is goed vastgoedbeheer van levensbelang. Immers: uit de exploitatie moet rendement worden behaald en moeten alle lasten worden betaald. Welke lasten dat zijn hangt onder andere af van hoe het vastgoed gefinancierd is en welke investeringen de eigenaar in het vastgoed...

In lijn met de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) treft u hieronder de privacyreglementen aan van de verschillende entiteiten (Steens Beheer b.v., RealEstate.nl b.v. en Property Assurantiën b.v.). Privacyreglement Steens Beheer b.v. Privacyreglement RealEstate.nl b.v. Privacyreglement Property Assurantiën b.v....